VIEŠBUTIS +370 656 86939
RESTORANAS +370 685 10980
Meniu
Tikrinti užimtumą
lt

Bendrosios sąlygos

Viešbutis “Pušų paunksnėje”

Šios bendrosios sąlygos apibrėžia Šalių teises ir pareigas užsakant  viešbučio „Pušų paunsknėje“  (toliau – Viešbutis, arba mes) teikiamas apgyvendinimo ir kitas susijusias  paslaugas. Prašome Jūsų, kaip paslaugų gavėjų (toliau – Jūsų), išsamiai ir nuodugniai susipažinti su visomis Viešbučio “Pušų paunksnėje” nurodomomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums renkantis ir užsakant konkrečias Viešbučio paslaugas Jums yra nurodomos ir specialiosios Jūsų išsirinktų paslaugų teikimo sąlygos, kurios detalizuoja ir papildo šias bendrąsias sąlygas. Šios bendrosios sąlygos kartu su Jums nurodomomis specialiosiomis sąlygomis sudaro vientisą ir neatskiriamą sutartį.

Apgyvendinimas ir rezervacijos atšaukimas

Rezervuodami Viešbučio  teikiamas paslaugas Jūs įsipareigojate pateikti Viešbučiui tik teisingą ir tikslią informaciją.

Rezervuoti Viešbučio  teikiamas paslaugas turi teisę tik  pilnamečiai asmenys.

Atvykti į Viešbutį Jūs turite užsakymo dieną. Atlaisvinti kambarį ir išsiregistruoti Jūs taip pat turite Viešbučio nurodytu laiku. Per Viešbučio nurodytą terminą neatlaisvinus kambario arba neišsiregistravus iš Viešbučio ir nesuderinus su Viešbučiu vėlyvo išvykimo sąlygų, Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui vienos paros Viešbučio kambario kainą.

Atvykimas į viešbutį nuo 14:00
Ankstyvas atvykimas – pusės paros mokestis (priklausomai nuo kambario kainos)

Išvykimas iš viešbučio iki 12:00
Vėlyvas išvykimas – pusės paros mokestis (priklausomai nuo kambario kainos)

Rezervacijos sąlygos:

Viešbutis pabrėžia, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto išankstinio apmokėjimo  tipo. Dėl to visa informacija apie Jums taikomas atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą kambarį.

Daily rate
Svečias gali atšaukti užsakymą nemokamai likus 7 dienos iki atvykimo (imtinai). Vėliau svečias turės sumokėti pirmosios nakties kainą.
Išankstinis mokėjimas
Svečias turės sumokėti pirmosios nakties kainą likus 7 dienom iki atvykimo.

Negrąžinamas apmokėjimas (Pinigai negrąžinami)

Deposit rate
Svečias turės sumokėti pirmosios nakties kainą.
Išankstinis mokėjimas
Svečias turės iš anksto sumokėti pirmosios nakties kainą užsakymo atlikimo dieną.

Negrąžinamas apmokėjimas (Pinigai negrąžinami)

 

Non-refundable
Svečias turės sumokėti visą kainą po užsakymo.
Išankstinis mokėjimas
Svečias turės sumokėti visą užsakymo sumą rezervacijos atlikimo dieną.

Negrąžinamas apmokėjimas (Pinigai negrąžinami)

 Priimamos šios kreditinės kortelės:

Mastercard
Visa

Atsiskaitymas

Atlikdami rezervaciją Jūs įsipareigojate Viešbučio nurodytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti su Viešbučiu už Jūsų užsakytas arba Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei atlyginti Viešbučiui padarytą žalą (pvz., už sugadintą inventorių, atšaukimo tvarkos pažeidimus, neatvykimą ir t. t.).

Papildomos paslaugos

Asmeniniai seifai, esantys kambariuose  yra nemokami. Vertingus asmeninius daiktus ir dokumentus patariame visuomet laikyti seife. Viešbutis neatsako už kambaryje ir/arba Viešbučio patalpose paliktus vertingus daiktus.

Viešbutis jokiais atvejais neatsako už Jūsų automobilio saugumą, automobiliui padarytą žalą, sugadinimą ir praradimą, taip pat automobilyje paliktų daiktų saugumą, jų apgadinimą ir/arba praradimą.

Mini bare siūlomos prekės yra mokamos. Už prekes, suvartotas iš kambaryje esančio mini baro, būtina atsiskaityti Jums Viešbučio “Pušų paunksnėje” nurodoma tvarka.

Informacija apie kitas Viešbučio paslaugas Jums gali būti suteikta Viešbučio registratūroje.

Rūkymas kambariuose

Draudžiama rūkyti tam neskirtose Viešbučio patalpose bei  kambariuose. Pažeidus šį draudimą Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui 100 EUR baudą, kuri yra laikoma minimaliais Viešbučio nuostoliais.

Gyvūnai

Norėdami kartu su savimi į Viešbutį atsivežti gyvūną turite iš anksto atidžiai peržiūrėti užsakomos Viešbučio viešnagės sąlygas dėl gyvūnų priėmimo. Atkreipkite dėmesį, kad priimame  gyvūnus tik iki 10 kg.  Papildomi mokesčiai už gyvūną- 20 EUR/ para. Jūs esate atsakingi už bet kokią gyvūno padarytą žalą Viešbučiui ar tretiesiems asmenims. Kilus bet kokiems neaiškumams, prašome prieš rezervuojant viešnagę kreiptis į Viešbutį.

Atsakomybė

Jūs įsipareigojate tinkamai ir pagal gamintojo nurodymus naudotis bet kokiais elektros prietaisais bei nepalikti jų įjungtų be priežiūros.

Jūs atsakote už bet kokio Viešbutyje ar konkrečiame kambaryje esančio turto sugadinimą bei sunaikinimą.

Jūs atsakote už atvykimo dieną Jums perduotų raktų, kortelių, įrenginių ar kito turto sugadinimą bei sunaikinimą. Jūs įsipareigojate grąžinti Viešbučiui visus Jums perduotus raktus, korteles, įrenginius ar kitą turtą ne vėliau kaip išvykimo dieną, išsiregistruojant iš Viešbučio. Laiku negrąžinus perduoto turto, jį sugadinus ar sunaikinus, Jūs besąlygiškai įsipareigojate atlyginti Viešbučiui padarytą žalą.

Naudodamiesi Viešbučio teikiama Wi-Fi interneto prieiga, Jūs įsipareigojate nepažeisti Viešbučio ar trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, nenaudoti interneto prieigos kenkėjiškai ar bet kokiai kitokiai neteisėtai veiklai.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas

Užsiprenumeruodamas naujienlaiškiui ar naudodamasis kitomis registracijos reikalaujančiomis paslaugomis vartotojas palikęs savo teisingą asmeninę informaciją turėtų tikėtis, jog www.pusupaunksneje.lt el. paštą naudos kaip pagrindinę bendravimo priemonę.

Išsaugodami Jūsų el. paštą, vardą ir pavardę ketiname informuoti jus apie naujus viešbučio pasiūlymus, specialias kainas bei paprašyti grįžtamojo ryšio kokybiškų paslaugų suteikimo užtikrinimui.

Norėdami atsisakyti siunčiamų “Pušų Paunksnėje” naujienlaiškių, el. laiško apačioje spauskite “atsisakyti” ir Jūsų viešbučio žinutės daugiau nebepasieks.

Elektroninis ginčų sprendimas

Prašymą/ skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, fks. 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt , taip pat Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityje ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

Jeigu turėsite bet kokių klausimų, prašymų ar pretenzijų, prašome nedvejojant kreiptis į  viešbučio registratūrą Tel +370 656 86 939.